Image d'introduction
Frankrijk
Texte d'introduction

De hervorming van het zorgstelsel, genaamd "100% vergoeding van ziektekosten", ook genoemd 'eigen bijdrage van 0 Euro' [in het Frans: de 'reste à charge zéro'], zal geleidelijk aan ingevoerd worden tussen 2019 en 2021.  De hervorming wil het voor een ieder die een zorgverzekering heeft mogelijk maken makkelijker toegang te hebben tot tandheelkundige, optische en auditieve zorg, die vaak erg duur is. Maar let op: dat betekent niet dat die personen dan geen aanvullende zorgverzekering hoeven af te sluiten, integendeel...

Corps de l'article

Wat is de zorgverzekering "100% vergoeding van ziektekosten" (in het Frans: "100% santé") ?

Het doel van deze grote hervorming: een betere toegang tot dure zorgkosten, die tot nu toe nauwelijks vergoed werden door de basisverzekering, te weten: gebitsprotheses, brillen en contactlenzen, en hoortoestellen, door een eigen risico van 0 Euro in te stellen. Drie tools worden daartoe gebruikt:

  • Het instellen van een maximumbedrag voor zorgproducten en -diensten die vallen onder de "100% vergoeding van ziektekosten".
  • Een geleidelijke verhoging van de vergoeding door de basisverzekering voor deze zorgproducten en -diensten.
  • Andere verplichting: de zorgprofessionals moeten producten en diensten leveren uit de categorie "100% vergoeding van ziektekosten".

> Meer weten over het zorgstelsel in Frankrijk

Wat gaat "100% vergoeding van ziektekosten" (in het Frans 100 % Santé) veranderen voor de aanvullende ziektekostenverzekering

Als de hervorming is doorgevoerd, kunnen alle verzekerden met een aanvullende zorgverzekering kiezen tussen verschillende zorgoplossingen:

Hoortoestellen 
> Hetzij een "100% vergoeding van ziektekosten", die volledig vergoed wordt voor sommige modellen hoortoestellen;
> Hetzij een optie met vrije honoraria, die vergoed worden al naar gelang de hoogte van vergoeding door een persoonlijke verzekering.

Optiek 
> Hetzij een "100% vergoeding van ziektekosten", die volledig vergoed wordt voor meerdere glazen en monturen naar vrije keuze, genaamd 'categorie A' ;
> Hetzij een optie met vrije honoraria, voor glazen en monturen van categorie B, die vergoed worden al naar gelang de hoogte van vergoeding door een persoonlijke  verzekering.

Tandheelkundige zorg:
> Hetzij een "100% vergoeding van ziektekosten", die volledig vergoed wordt voor geselecteerde protheses (kronen, bruggen, uitneembare protheses);
> Hetzij een tussenoplossing, tegen een 'beheerste' prijs, waarbij een relatief klein bedrag voor rekening van de verzekerde komt;
> Hetzij een optie met vrije honoraria, die vergoed worden al naar gelang de hoogte van vergoeding door een persoonlijke zorgverzekering.

100% vergoeding van ziektekosten" ('100 % Santé') en expats in Frankrijk: waarom het nodig is om een ziektekostenverzekering te

Het Franse Ziekenfonds blijft slechts een deel vergoeden van uw brillen, gebitsprotheses of hoortoestellen, ook wanneer deze producten de vermelding "100% vergoeding van ziektekosten" hebben: uw 'eigen bijdrage van 0 Euro' omvat namelijk het vergoedingsdeel van uw aanvullende zorgverzekering. Het is dus onontbeerlijk om er een te hebben. Vooral als u besluit te kiezen voor zorg die niet valt binnen de categorie "100% vergoeding van ziektekosten", en waarvan het dekkingsniveau afhangt van de dekking door uw individuele aanvullende zorgverzekering. 
Ten slotte betreft de "100% vergoeding van ziektekosten" slechts enkele types van zorg : om voldoende uw andere behoeften te dekken (medische consulten, ziekenhuisopname,preventieve medische zorg, etc.), is het absoluut nodig om een op uw behoeften afgestemde aanvullende zorgverzekering te hebben. 

Titre articles poussés
Bekijk al onze adviezen voor het leven in Frankrijk