Image d'introduction
Acheter un bien immobilier en France
Texte d'introduction

Droomt u ervan om uw pensioen in Frankrijk door te brengen of komt u na enige jaren buitenland weer terug naar Frankrijk? Denkt u dan eens aan het kopen van een onroerend goed, in plaats van huren. Met de juiste aanpak, wat geduld en een goed advies is het zeker mogelijk om te investeren in een woning in Frankrijk. Ook wanneer u nog in het buitenland woont...

Corps de l'article

Het financieren van de aankoop van uw eigendom in Frankrijk

Frankrijk staat bekend om zijn erfgoed, zijn joie-de-vivre, en zijn gastronomie. Deze troeven trekken jaarlijks 62 000 buitenlandse kopers aan, ingezetenen en niet-ingezetenen daarbij inbegrepen, en vele expats komen naar Frankrijk toe. Behoort u ook tot een van hen?

Eerste stap: het berekenen van uw budget. Als expat of burger uit de Europese Unie, staat niets u in de weg om een lening bij een Franse bank af te sluiten. Voordeel: u kunt uw onroerend goed als zekerheid gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, en uw toegang tot een lening zal mogelijk zijn.

In alle andere gevallen vereist de wet dat u houder bent van een ingezetenekaart lange duur of van een verblijfsvergunning voor werknemers in loondienst (carte de séjour salarié) sinds minimaal 5 jaar op de datum van aanvraag van uw lening.

U moet weten dat de kredietinstellingen vaak eisen dat al uw documenten (betaalbewijzen, belastingaanslagen...) in het Frans vertaald worden.

U kunt ook geld overmaken vanuit het land waar u woont. Deze geldovermakingen worden gecontroleerd in verband met de bestrijding van het witwassen.

Aankoop onroerend goed in Frankrijk… de verplichte gang naar de notaris

Als u eenmaal het huis van uw dromen heeft gevonden, moet u voldoen aan de gebruikelijke Franse formaliteiten met betrekking tot de aankoop van onroerend goed:

  • de ondertekening van een voor-overeenkomst ('promesse de vente' [waarbij de eigenaar belooft te zullen verkopen] of een 'compromis de vente' [koper en verkoper zijn het eens] en betaling aan de verkoper van 5 à 10 % van de verkoopprijs;
  • de ondertekening van de definitieve koopakte, ten overstaan van een notaris, die in het algemeen plaatsheeft in de maanden daarna. Aan deze fase zijn kosten verbonden die men 'notariskosten' noemt, maar die ook overdrachtsbelastingen bevatten (overheidsbelastingen op de verkoop). Deze zijn verschuldigd door de koper, ze kunnen 8% van de aankoop uitmaken bij bestaande bouw, maar slechts 2 à 3% bij nieuwbouw.

Als u niet zelf aanwezig kunt zijn om te ondertekenen, kunt u een volmacht geven aan een professional of aan een familielid via het Franse consulaat van het land waar u woont. Weet ook dat sommige makelaarskantoren gespecialiseerd zijn in alle formaliteiten, en dat zij op afstand de aankoop van uw onroerend goed voor u kunnen uitvoeren.

Belastingen met betrekking tot onroerend goed in Frankrijk

Fransman of buitenlander, alle eigenaren zijn onderworpen aan de lokale onroerend goedbelastingen:

  • de grondbelasting, dit bedrag is afhankelijk van de kenmerken van de woning, maar ook van de  budgettaire besluiten van elke plaatselijke overheid ;
  • de woonbelasting, als de eigenaren de woning als hoofd- of tweede woning gebruiken. Sinds 2018 bestaan er echter aanzienlijke belastingteruggaven voor de bezitters van een hoofdwoning.

Bent u van plan om uw eigendom te verhuren voor het gehele jaar of een gedeelte daarvan?  Uw huurinkomsten worden dan belast, volgens het stelsel van belasting op industriële- en handelswinsten als u  gemeubileerd verhuurt, of  volgens het stelsel van huurinkomsten uit verhuur van onroerend goed, als u uw woning leeg verhuurt.

Titre articles poussés
Bekijk al onze adviezen voor het leven in Frankrijk