Image d'introduction
Comment louer son logement en France ?
Texte d'introduction

Gaat u zich (weer) vestigen in Frankrijk ? Of u nu een buitenlander bent die nog geen ingezetene is, of een Franse expat, één van uw eerste stappen zal zijn dat u een woning moet vinden, bijvoorbeeld een huurwoning. Dit kan een ingewikkeld proces zijn, wanneer men uit een ander land komt.

Corps de l'article

Zin om te huren in Frankrijk? Verzamel de documenten voor uw dossier !

"Frankrijk staat bekend om zijn administratieve papierwinkel ! Gelukkig heeft de Franse wet een duidelijke lijst opgesteld van de documenten die eigenaren kunnen vragen om een huurcontract te kunnen afsluiten:

  • Een identiteitsbewijs : identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, verblijfs- of ingezetenekaart of kaart van een persoon met nationaliteit van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte (EER) ;
  • bewijs van uw  woonadres : 3 meest recente huurkwitanties, verklaring domiciliekeuze…
  • Bewijs beroepssituatie : arbeidscontract of ieder ander bewijsstuk dat de beroepsactiviteit  aantoont ;

Een bewijs van inkomsten : drie laatste loonstroken, 2 laatste boekhoudkundige balansen, betalingsbewijs pensioenvergoedingen…
Huurders zijn verplicht buitenlandse documenten te aanvaarden. Zij mogen echter eisen dat u deze in het Frans laat vertalen alvorens ze bij uw huurdossier te voegen.

Goed om te weten : een onroerend goed uitkiezen vanuit het buitenland kan gecompliceerd zijn. Aarzel niet om een makelaarskantoor of een verhuisdienstservice in te schakelen. Deze zal onderzoek uitvoeren en de nodige stappen ondernemen richting de eigenaren.
 

Laatste etappe voorafgaand aan de verhuizing: de ondertekening van het huurcontract

"Als u eenmaal uw droomhuis heeft gevonden, volgt de ondertekening van het huurcontract. U gaat dit huurcontract aan:

  • voor 1 jaar verlengbaar indien de woning gemeubileerd is. U kunt het huurcontract echter eerder beëindigen, door de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen, met een opzegtermijn van 1 maand;
  • voor 3 jaar verlengbaar in geval van een lege woning (gehuurd zonder meubilair) : deze huur is ook tussentijds opzegbaar, met een opzegtermijn van 3 maanden.

Het huurcontract moet ondertekend worden vóórdat u uw intrek neemt, en moet de datum hiervan vermelden. Tijdens het ondertekenen kan de eigenaar van u eisen dat u een waarborgsom aan hem betaalt. Deze mag niet meer bedragen dan een maand huur voor een lege huurwoning, of twee maanden voor een gemeubileerde woning. Deze waarborgsom zal aan u worden terugbetaald bij uw vertrek, indien u de woning niet in verslechterde toestand achterlaat: de beoordeling hiervan is gebaseerd op de vergelijking tussen de documenten ""staat van de woning bij aanvang"" en ""staat van de woning bij vertrek"". Deze twee zeer belangrijke documenten [in het Frans: de 'état des lieux'], worden opgesteld in aanwezigheid van zowel de verhuurder als de huurder."

Betaling van de huur: de Franse regels

"De betaaltermijnen voor de huurprijs staan in elk huurcontract vermeld: meestal is de betaling maandelijks, met vooruitbetaling aan het begin van de maand.

De basishuurprijs kan verhoogd worden met huurlasten. Het gaat om uitgaven die de eigenaar mag verhalen op zijn huurder: onderhoud en elektriciteitsverbruik van liften, onderhoud gemeenschappelijke ruimtes en groenvoorzieningen, of lokale belasting voor het ophalen van huisvuil... Deze lasten worden meestal betaald via een vast maandelijks bedrag, dat vervolgens aan het eind van het jaar verplicht door de eigenaar geregulariseerd moet worden om het saldo vast te stellen, op overlegging door de verhuurder van bewijsstukken.

Ten slotte kan het huurbedrag elk jaar herzien worden, indien dit is voorzien in het huurcontract. Maar de eigenaren zijn dan verplicht om zich te houden aan de officiële index, de ""referentie-index huurbedragen"", op basis waarvan de prijsontwikkeling moet worden berekend."

Titre articles poussés
Know more about : Schengen visa – coming to France