Gedurende de COVID-19-epidemie verzoekt de Verzekeringsbemiddelaar uitdrukkelijk dat aanvragen bij de bemiddelaar op elektronische wijze (via de website) worden ingediend en niet per post. 

Wilt u een klacht indienen? Hier zijn de te volgen stappen

1. Neem contact op met uw gebruikelijke contactpersoon 

De kwaliteit van de dienstverlening staat centraal in onze verbintenissen, maar als u desondanks een klacht wilt indienen met betrekking tot de diensten die door ons bedrijf worden geleverd, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

2. Als u niet tevreden bent met het antwoord: 

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met onze klachtenafdeling.

 

De contactgegevens van onze klachtenafdeling zijn als volgt:

•    APRIL International Care France - Service Courrier - 1, rue du Mont - CS 80010 - 81700 Blan - Frankrijk.
•    Ons kantoor: APRIL International Care France- 14 rue Gerty Archimède - 75012 PARIJS

Tijdsduur van de behandeling 

Ter informatie: onze partnerverzekeraars hebben ons het behandelen van klachten toevertrouwd. Wij zullen ons best doen om u binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een antwoord te geven en wij verplichten ons ertoe om u binnen dezelfde termijn op de hoogte te houden van de voortgang van de behandeling van uw klacht indien deze termijn om redenen die buiten onze macht vallen, moet worden verlengd.

3. Als het geschil aanhoudt en er geen minnelijke oplossing kan worden gevonden 

U kunt de zaak voorleggen aan de bevoegde bemiddelaar op het volgende adres La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 - FRANKRIJK, le.mediateur@mediation-assurance.org 

In ieder geval kan pas contact met de bemiddelaar worden opgenomen nadat ten minste contact is opgenomen met onze afdeling schadebeheer. Deze stappen hebben geen invloed op de andere rechtsmiddelen die u ter beschikking staan.

Als u het contract via internet op afstand hebt ondertekend, kunt u de zaak ook voorleggen aan de bevoegde bemiddelaar door een klacht in te dienen op het platform van de Europese Commissie voor de beslechting van geschillen, dat toegankelijk is via het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij informeren u dat de gegevens die voor de behandeling van uw klacht worden verzameld, door ons bedrijf met de computer worden verwerkt ten behoeve van het toezicht op de verwerking van klachten en enkel kunnen worden meegedeeld aan de verzekeraar, zijn herverzekeraars en de APRIL-holding, alsook aan onze partnerdienstverleners voor de uitvoering van uw verzekering. De verzamelde informatie is essentieel voor de registratie, het beheer en de uitvoering van lidmaatschappen door APRIL International Care France, verzekeraars of hun agenten. U hebt het recht op communicatie, rectificatie, verzet en op de verwijdering van gegevens die u betreffen.